Získajte viac objednávok a rezervácií vďaka interaktívnej virtuálnej prehliadke

digitálna 3d prehliadka vášho priestoru

Virtuálna prehliadka vám prinesie:

vyššiu návštevnosť z vyhľadávania,

zlepší dôveryhodnosť v očiach vašich návštevníkov,

zvýši počet rezervácií a objednávok vašich služieb.

Screenshot okna prehliadača s virtuálnou prehliadkou reštaurácie Season s jedálenskými stolmi, stoličkami a označenými bodmi záujmu.

Prečo VR prehliadka

Jednorázová investícia s nízkymi nákladmi a vysokou návratnosťou

Screenshot Google Business profilu Season Home Cooking s vysokým počtom recenzií a návštev a fotkami z virtuálnej prehliadky

Zvýšte návštevnosť z vyhľadávania a dosiahnite vyššiu angažovanosť

Získajte nové zdroje návštevnosti. Vďaka umiestneniu VR prehliadky na Google mapách získate mesačne stovky až tisíce nových návštevníkov. Interaktívne prevedenie naviac návštevníkov motivuje k vyššiemu zapojeniu. Na webe zostávajú dlhšie, prehliadajú viac stránok a zaujímajú sa o vašu ponuku.

 1. Virtuálnu prehliadku po dokončení umiestnime na Google mapy, do vášho optimalizovaného Google Business profilu, na vaše webové stránky a na sociálne siete.
 2. Vaši návštevníci získajú vďaka množstvu fotografií a 360°prehliadok dokonalú predstavu o vašej spoločnosti ešte pred prvou návštevou.
 3. Návštevníci môžu preskúmať priestor do najmenších detailov. Pomocou Matterport prehliadky na webe a sociálnych sieťach získajú nielen prehľad o priestore, ale tiež bližšie informácií o všetkých zaujímavostiach a vašich ponukách.
 4. Súčasťou prehliadky Matterport je naviac možnosť priamej rezervácie / objednávky služieb a tiež možnosť zdieľania.
 • vyšší počet návštev z vyhľadávania (na Google mapách a tiež prostredníctvom Google Business profilu v hlavnom vyhľadávaní)
 • vyšší záujem návštevníkov o vašu firmu
 • nižší počet okamžitých odchodov z vašej webovej stránky
 • vyšší počet navštívených stránok
 • vyšší počet zdieľaní – viralita a nepriame zvyšovanie návštevnosti

Zvýšte dôveru svojich návštevníkov prostredníctvom transparentnosti

Ponúknite svojim návštevníkom možnosť preskúmať váš priestor do najmenších detailov ešte pred prvou návštevou. Transparentnosť vám pomôže budovať dôveru, a tá povedie k vyššej konverzii. Návšteve, rezervácii alebo objednávke vašich služieb.

 • Návštevníci majú vďaka virtuálnej prehliadke možnosť predstaviť si váš priestor a preskúmať ho do najmenších podrobností ešte pred prvou návštevou / objednávkou
 • Vysoké rozlíšenie umožňuje priestor preskúmať tak, ako keby návštevník bol priamo v priestore, naviac bez nutnosti používať špeciálne zariadenie
 • Interaktívne body v priestore umožňujú prepojiť fyzický priestor s vašou ponukou služieb a ukázať návštevníkom všetky dostupné možnosti
 • Priama prezentácia priestoru znižuje riziko a prináša väčšiu dôveru, tá v konečnom dôsledke vedieť k vyššiemu počtu konverzií – objednávok služieb alebo rezervácií
 • Transparentná komunikácia je základom nadviazania dlhodobého lojálneho vzťahu so zákazníkom, čo dlhodobo zvyšuje príjmy na zákazníka
 • vysokú mieru transparentnosti, ktorá pred prvou návštevou zákazníka vedie k vyššej dôveryhodnosti a záujmu o vašu firmu
 • dôveryhodnosť je základom pre fungovanie vášho podnikania – má priamy vplyv na konverziu – nové rezervácie a objednávky
 • dlhodobá vysoká dôvera vedie k vzniku lojálneho vzťahu, ten prináša benefity v podobe odporúčaní firmy / značky ďalším záujemcom
Screenshot okna prehliadača s virtuálnou prehliadkou beauty salóna KM Beauty so záberom na kozmetickú miestnosť a označneným bodom záujmu - fotka kozmetičky a klientky počas procedúry.
Screenshot okna prehliadača s virtuálnou prehliadkou predajne náradia Apko s vyskakovacím oknom s možnosťami zdieľania virtuálnej prehliadky.

Dosiahnite vyššiu konverziu a premeňte svojich zákazníkov na lojálnych ambasádorov

Vyššia dôvera a možnosť preskúmať vašu firmu pred prvou návštevou, vedie k preukázateľne vyššej konverzii. Naviac angažovaní návštevníci radi zdieľajú svoju skúsenosť so svojimi priateľmi. Získate tak nielen nových zákazníkov, ale aj vášnivých ambasádorov vašej značky.

 • Technologické spracovanie a možnosť preskúmať priestor online prináša zvýšený záujem zo strany potenciálnych zákazníkov, zvyšuje odlíšenie sa od konkurencie, ktorá podobný “zážitok” neponúka
 • Jednoduché možnosti zdieľania, integrované priamo v 3D prehliadke, uľahčujú virálne šírenie vášho obsahu k novým záujemcom
 • Virtuálna prehliadka zvyšuje návštevy, zlepšuje dôveru a vedie k preukázateľne vyšej konverzii návštevníkov na zákazníkov (objednávky / rezervácie) s priamym vplyvom na rast príjmov
 • Interaktivita prehliadky má vplyv na vyššie zapojenie, technologické spracovanie a možnosť jednoduchého zdieľania prehliadky zvyšuje viralitu bez nutnosti podpory formátu cez reklamu
 • Pozitívna skúsenosť návštevníkov, ktorí u vás zažijú presne to, čo vďaka virtuálnej prehliadky očakávali, vedie k úprimným odporúčaniam a rastu nových zákazníkov

Možnosti interaktívnej virtuálnej prehliadky

Ďalšie užitočné funkcie

Riadené prehliadky

Naplánujeme zaujímavé body vo vašom priestore a vytvoríme riadený animovaný prelet. Zákazník tak bude mať možnosť rýchlo preskúmať všetko dôležité, čo mu chcete predstaviť.

Interaktívne miesta

Do virtuálnej prehliadky pridáme množstvo zaujímavých bodov vrátane ich popisu, prípadne fotografie alebo videa. Zákazník tak získa všetky podrobnosti, potrebné pre jeho rozhodnutie.

Pôdorysy

Ako súčasť virtuálnej prehliadky vytvoríme 3D pôdorys s popiskami všetkých miestností pre jednoduchšiu orientáciá. V prípade záujmu vám ako doplnkovú možnosť ponúkneme schematický pôdorys v reálnej mierke.

Fotografie

Zo skenovania priestoru pre virtuálnu prehliadku získate okrem prehliadky samotnej tiež kvalitné fotografie vo vysokom rozlíšení (300 DPI) určené pre tlač.

Google mapy / web

Virtuálnu prehliadku po vyrenderovaní a doplnení o podrobnosti umiestnime na Google mapy (do vášho Google Business profilu), na váš web, a prípadne tiež na sociálne siete.

Promo video

Z fotografií získaných pri skenovaní priestoru vytvoríme prezentačné promo video s použitím na sociálnych sieťach. Pomôže vám prezentovať priestor a možnosti prehliadky.

Odvetvia

Ukážka využitia virtuálnej prehliadky v praxi

Pohľad na virtuálnu prehliadku beauty salóna KM Beauty so záberom na vstupnú halu s recepciou, sedačkou, stolom, virtínou s kozmetikou a označenými bodmi záujmu.

KMBeauty – Majiteľke salónu virtuálna prehlaidka priniesla nielen vyššiu návštevnosť z vyhľadávania, ale predovšetkým vyššiu dôveru o nových zákazníkov.

Pohľad na virtuálnu prehliadku predajne náradia Apko so záberom na vstupnú časť s pultom a regálmi s tovarom.

Apkonaradie – Prostredníctvom 3D prehliadky predajni si zákazníci môžu overiť množstvo sortimentu v priamej ponuke. VR prehliadku aj z tohto dôvodu pravidelne obnovujeme.

Pohľad na virtuálnu prehliadku reštaurácie Season so záberom na vstupnú časť s barovým pultom, regálom s alkoholom, stolmi a stoličkami a označenými bodmi záujmu.

Season restaurant – Rozsiahla 3D prehliadka interiéru a exteriéru známej zvolenskej reštaurácie. Zvýšila interakciu používateľov na Google mapách, v Google Business profile. To viedlo nielen k vyššej návštevnosti webovej stránky, ale predovšetkým k nárastu rezervácií. Virtuálnu prehliadku za 10 mesiacov videlo viac ako 22.000 návštevníkov.  

Pohľad na virtuálnu prehliadku terasy fitnesscentra Team Effort so záberom na plochu s umelým trávnikom a cvičiacimi pomôckami.

TeamEffort – Virtuálna prehliadka tréningovej terasy centra Effort fitness.

Pohľad na virtuálnu prehliadku fitnesscentra Team Effort so záberom na cvičiaci priestor s fitness náradím, činkami, hrazdami, veľkým logom Effort na stene a označenými bodmi záujmu.

TeamEffort – Virtuálne prehliadky realizované pre Team Effort priniesli vyšší záujem o zákazníkov, ktorí dovtedy Effort Fitness nepoznali. VR prehliadka ich vďaka možnosti preskúmať priestor centra vopred motivovala k prvej návšteve.

Pohľad na virtuálnu prehliadku hotelovej izby v Hoteli Klášter Želiv so záberom na ručne vyrezávanú masívnu drevenú manželskú posteľ s bielymi prikrývkami a červenou Štólou, s nočnými stolíkmi s lampami v Štýle Tiffany, dvomi stolmi a stolićkami a veľkým oknom s červenými závesmi. Označené sú bodyy záujmu.

Hotel Želiv – Virtuálna prehliadka pomohla zákazníkom pred prvou návštevou detailne preskúmať a vybrať si vhodnú hotelovú izbu. Viedla k zvýšeniu záujmu o ubytovanie v Hoteli Želiv.

Pohľad na virtuálnu prehliadku masážneho salóna MMM Salón so záberom priestor s masážnym stolom, masážnou stolićkou, paravánom, sedacou súpravou a označenými bodmi záujmu.

MMM salón – 3D prehliadka priniesla vyššiu návštevnosť, zlepšila dôveru u zákazníkov a viedla k zvýšeniu počtu rezervácií masáží.

Spolupracujeme so skvelými lokálnymi značkami

Proces spracovanie

Jednoduché spracovanie aj vďaka pokročilým technológiám

Konzultácia

Konzultácia virtuálnej prehliadky vo vašom priestore nám pomôže lepšie pochopiť veľkosť a členitosť priestoru ako aj navrhnúť ďalšie súčasti virtuálnej prehliadky – zaujímavé body, schematické pôdorysy či predpripravené animované prehliadky.

Príprava priestoru

Pred samotným skenovaním vás požiadame o dôkladnú pripravu priestor na skenovanie. Tá zahŕňa nielen upratovanie, ale aj preusporiadanie priestoru pre dosiahnutie maximálneho efektu. Skenovaný priestor nemožno meniť počas realizácie VR prehliadky.

Skenovanie

Vás priestor naskenujeme profesionálnou Matterport kamerou vo vysokom rozlíšení. V rámci jedného priestoru skenujeme od jednej miestnosti až po niekoľko podlaží toho istého objektu. Naskenovaný priestor následne upravíme s ohľadom na existenciu svetelných prechodov (okná, sklenené predely, zrkadlá).

Spracovanie

Po dokončení skenovania nasleduje odoslanie virtuálnej prehliadky na servery Matterport, kde sa prehliadka niekoľko hodín renderuje. Vo výsledku vznikne plynulá prehliadka všetkymi naskenovanými bodmi.

Umiestnenie

K výslednej virtuálnej prehliadke pridáme popisy, zaujímavé body a rôzne druhy podrobností. Následne VR prehliadku umiestnime na Google Mapy a na web zákazníka. Priamo alebo cez odkaz.

Doplnkový obsah

K virtuálnej prehliadke vám pre ešte väčšiu efektivitu ponúkneme komplexné služby. Od založenia Google profilu, až po tvorbu efektívnej webovej stránky vrátane tlačových materiálov, fotografií a grafiky pre propagáciu na sociálnych sieťach

Čo o nás hovoria naši zákazníci

“Detailná virtuálna prehliadka výrazne zvýšila návštevnosť nášho profilu na Google a následne aj webovej stránky. Pre nás to znamená 9.200 nových online návštevníkov, ktorí si prehliadli naše priestory ešte predtým, ako k nám prišli osobne. Pocítili sme to na náraste počtu zákazníkov a znížení miery „hluchých“ hodín. Perfektne zvolené body s textovými popiskami, podporené fotografiami a videami z cvičenia sa stali veľkým lákadlom a zvýšili dôveryhodnosť nášho gymu.”

“Virtuálna prehliadka od Futur Digital priniesla pre našu reštauráciu zásadnú zmenu. Jej kvalita, vysoké rozlíšenie, plynulosť, perfektné popisky a krátke prezentačné video skvele podporili atmosféru a poslanie reštaurácie Season. Tým, že si prehliadku a fotky z nej prezrelo viac ako 21.000 ľudí, zvýšila sa návštevnosť nášho Profilu na Googli a webstránky. Výsledkom sú noví zákazníci a zvýšenie denných tržieb našej reštaurácie.”

“Virtuálna prehliadka zvýšila návštevnosť nášho salónu tým, že priviedla nových návštevníkov na náš Google profil a webovú stránku. A nebolo ich málo – našu prehliadku a fotky z nej videlo v online prostredí viac ako 13.000 ľudí. Je to publikum, ktoré by sme bez prehliadky nemali. Zákazníci si pochvaľujú, že v mori kozmetických salónov sa našiel jeden, ktorý sa nebojí sprostredkovať autentický zážitok z prostredia ešte predtým, ako sa objednajú.”

“Virtuálna prehliadka našej predajne sa stala skvelým nástrojom na získavanie zákazníkov. S touto integráciou sa zvýšila návštevnosť našej webstránky a pritiahla 3.800 návštevníkov na náš Google profil. V konečnom dôsledku to viedlo k nárastu návštevnosti predajne aj tržieb. Do prehliadky sú integrované body, ktoré popisujú jednotlivé produkty, značky, alebo produktové kategórie, s preklikom na e-shop, takže nakupovanie nikdy nebolo pohodlnejšie. Zákazník tak vidí, čo na e-shope kupuje.”

Andrej Bystriansky

Spolumajiteľ Team Effort

Peter Cuth

Majiteľ Season restaurant

Katarína Stefanišinová

Majiteľka KM Beauty

Igor Majdan

Majiteľ Apkonaradie.sk

Merateľný úspech našich zákazníkov

Naše výsledky

Zvýšenie návštevnosti a počtu rezervácií

Virtuálnu prehliadku na webovej stránke a Google preskúmalo za 10 mesiacov viac ako 22.000 návštevníkov. To prineslo nielen výrazný nárast návštevnosti webovej stránky Season restaurant, ale predovšetkým množstvo nových rezervácií.

Preskúmať Season online

Pravidelné objednávky aj bez reklamy

Web kozmetického salónu si vďaka 3D prehliadke prezrelo viac ako 13.000 ľudí. Samotnú virtuálnu prehliadku na webe otvorilo cez 1000 návštevníkov. Došlo k výraznému zvýšeniu dôveryhodnosti značky. Tá sa prejavuje v množstve nových objednávok každý mesiac.

Preskúmať KM Beauty

Vyššia dôvera a noví klienti

Tréningové centrum Team Effort vďaka virtuálnej prehliadke možností indoor a outdoor tréningu získalo viac ako 100 pravidelných zákazníkov. Prispelo k tomu 9.200 zobrazení prehliadky na Google profile a viac ako 900 zobrazení prehliadky priamo na webe.

Preskúmať TeamEffort

Ponuka služieb

Efektívne riešenie pre získanie nových náštevníkov, zvyšovanie dôvery aj príjmu

VR prehliadka

Od 120 €

bez DPH

Odborné skenovanie vášho priestoru profesionálnou kamerou Matterport. Spracovanie prehliadky a jej integrácia do Google Business profilu a na váš web.

Bezplatná konzultácia

Odborné skenovanie priestoru

Nastavenie a renderovanie prehliadky

Integrácia prehliadky do profilu a na váš web

Doprava: 0,4 za km, výjazd z Banskej Bystrice

vedená prehliadka, 3D pôdorys s popiskami, zvýraznenie zaujímavých bodov, fotografie zo skenovania vo vysokom rozlíšení, promo video

Získať cenovú ponuku

VR Hosting

7 €

bez DPH mesačne

Dlhodobý spoľahllvý a ľahko dostupný hosting vašej virtuálnej prehliadky na serveroch Matterport. Vysoká rýchlosť načítania na akomkoľvek zariadení.

Spoľahlivý hosting

Vysoká dostupnosť

Zobrazenie na akomkoľvek zariadení

Aktualizácie obsahu VR prehliadky

Odkaz na službu VRprehliadky.sk (bez odkazu 10 € bez DPH mesačne)

Pri dlhodobom prenájme hostingu našim zákazníkom ponúkame možnosť ďalšej prehliadky s výraznou zľavou.

Google “hosting”

ZADARMO

Hosting virtuálnej prehliadky v základnej verzii priamo na serveroch Google úplne zadarmo.

Bezplatný hosting na serveroch Google

Súčasť Google Business profilu

Možnosť pridania VR prehliadky na webovú stránku alebo po splnení podmienok na sociálnu sieť

Nemožnosť vytvárať interaktívne body prehliadky, prelet prehliadkou, 3D pôdorys / pôdorys s popiskami a niektoré ďalšie funkcie

FAQ

Odpovede na vaše časté otázky

Čo je virtuálna prehliadka?

Virtuálna prehliadka alebo tiež 3D prehliadka je interaktívny digitálny zážitok, ktorý umožňuje používateľom preskúmať miesto alebo priestor v 360° prostredníctvom ich mobilného zariadenia alebo počítača. Poskytuje divákom realistickú prezentáciu priestoru, ako keby v ňom boli fyzicky prítomní. Vďaka pokročilej technológii skenovania je priestor prehliadateľný do úplných podrobností.

Aký je rozdiel medzi 3D interaktívnou prehliadkou a tradičnými fotografiami alebo videami?

Na rozdiel od statických fotografií alebo lineárnych videí poskytuje virtuálna prehliadka immersive zážitok, pri ktorom diváci môžu voľne prechádzať priestorom a preskúmať každý jeho uhol. To im dáva viac kontroly a komplexný pohľad na prezentovaný priestor.

Pre aké odvetvia je 3D prehliadka najvhodnejšia?

Virtuálna prehliadka pomôže všetkým miestnym biznisom, ktoré obsluhujú zákazníkov / návštevníkov vo svojom fyzickom priestore. Od reštaurácií, cez knižnice, galérie, múzeá, spoločnosti poskytujúce služby ako salóny krásy, kozmetické štúdiá, wellness a tréningové centrá, komerčné predajne až po showroomy. Využitie virtuálnej prehliadky je naozaj všestranné.

Ako dlho trvá vytvorenie virtuálnej prehliadky?

Čas potrebný na vytvorenie virtuálnej prehliadky (VR prehliadky / 3D prehliadky) závisí od veľkosti priestoru a jeho členitosti ako aj od zložitosti výslednej prehliadky. Zvyčajne skenovanie na mieste trvá od niekoľkých hodín po celý deň, zatiaľ čo postprodukcia a integrácia trvá ďalšie 2 až 3 dni.

Je potrebné špeciálne zariadenie na zobrazenie prehliadky?

Špeciálne zariadenie nie je potrebné. Virtuálne prehliadky možno prezerať na väčšine štandardných zariadení vrátane smartfónov, tabletov a stolových počítačov. Pre immersive zážitok možno použiť VR headsety, tie ale samozrejme nie sú povinné.

Umožňujete vložiť virtuálnu prehliadku na moju webovú stránku?

Áno, pomocou krátkeho kódu alebo odkazu je možné vloženie VR prehliadky na vašu webovú stránku. Naviac možno prehliadku vložiť tiež na Google mapy a sociálne siete, či do konca do emailových kampaní.

Ako môže byť virtuálna prehliadka prospešná pre moju firmu?

Virtuálne prehliadky zlepšujú online prítomnosť, zvyšujú angažovanosť a poskytujú transparentnosť potenciálnym zákazníkom. Môžu zvýšiť dôveru, čo vedie k vyššej konverznej miere, a odlišiť vašu firmu od konkurencie.

Sú náklady na vytvorenie virtuálnej prehliadky vysoké?

Cena sa líši v závislosti od zložitosti, veľkosti priestoru a ďalších funkcií, ktoré by ste mohli chcieť. Štandardnou možnosťou je jednorázová úhrada VR prehliadky s následnými nízkymi mesačnými platbami za jej hosting na serveroch Matterport. Cena za získanie nového zdroja veľkého počtu návštev, zvyšovanie dôveryhodnosti, a hlavne konverzie návštevníkov na zákazníkov vychádza po roku prevádzky na niekoľko centov za jedného návštevníka.

Môžem v budúcnosti aktualizovať svoju virtuálnu prehliadku?

Áno, virtuálne prehliadky možno aktualizovať alebo rozšíriť. Ak však chcete zachovať virtuálnu prehliadku ako práve jeden priestor na jednom odkaze, bude potrebné priestor znovu naskenovať. A pôvodnú virtuálnu prehliadku nahradiť novou.

Získajte efektívnu kópiu svojho priestoru v digitálnom svete

Virtuálna prehliadka vám prinesie stovky nových návštevníkov, zvýši dôveryhodnosť vašej firmy a znásobí počet nových rezervácií a objednávok služieb. Investujte efektívne a zarábajte viac.

Získať cenovú ponuku